Wat is mantelzorg

Wat is Mantelzorg?

MantelzorgMantelzorg betreft de zorg die, vanuit een persoonlijke relatie en vaak onbetaald, geboden wordt aan mensen met een (chronische)ziekte of handicap. Het gaat hier om partners, die voor elkaar zorgen, kinderen die voor hun ouders zorgen, ouders die voor hun kinderen zorgen en vrienden of buren die elkaar helpen. Mantelzorg in Nederland is een bekend begrip. Maar liefst ruim 3,5 miljoen mensen verrichten wekelijk mantelzorg, door voor een ander te zorgen. Meer dan een miljoen daarvan doet dat zelfs meer dan 8 uur per week. Het is vrij gebruikelijk in Nederland dat je voor een ander zorgt. De drempels waar mantelzorgers tegen aan lopen zijn vaak hoe ze dit het beste kunnen combineren met een vaste baan. Ook zorgt de mantelzorg voor hogere kosten welke niet altijd gefinancierd kunnen worden uit bijvoorbeeld de AWBZ.

• De zorg die mantelzorgers bieden varieert van regelmatig boodschappen doen tot medische verzorging van een nierbekkenontsteking tot 24 uur zorg per etmaal.

• In de regio Gooi en Vechtstreek zijn naar schatting 30.000 mantelzorgers.

Wat deed het Steunpunt Mantelzorg?

• Het Steunpunt Mantelzorg bood op verschillende manieren ondersteuning aan mantelzorgers.

• Het Steunpunt Mantelzorg was er voor alle mantelzorgers!

• Uw vraag was ons uitgangspunt.

• Alles over ons aanbod kon u lezen op deze site.

Een assertiviteitstraining kan erg nuttig zijn voor iemand die sub assertief is of problemen heeft met assertiviteit. Meestal komen deze problemen voort uit minder leuke ervaringen uit het verleden. Veel mensen proberen deze ervaringen bewust te vergeten of achter te laten, maar onbewust draag je deze ervaringen/ bagage vaak mee. Hierdoor ontstaan vaak situaties waarin een subassertieve persoon het erg lastig vind om nee te zeggen, of bijvoorbeeld aan zijn vriend of vriendin te vertellen dat hij of zij gekwetst is. Assertiviteitsproblemen kunnen vaak lastig zijn in het bedrijfsleven waar mensen vaak makkelijk over subassertieve werknemers heen lopen en daar misbruik van maken. Daarnaast kunnen er dus ook problemen ontstaan in het dagelijks leven zoals bijvoorbeeld in een relatie. Met een assertiviteitstraining kan iemand leren waar en wanneer dit probleem precies ontstaan is. Als het eenmaal duidelijk is op welk moment in je leven het probleem is ontstaan, dan kun je leren om het te gaan loslaten.

Vacatures in de zorg

Mantelzorg vacatureMomenteel zijn er een stuk minder mensen die nog van baan wisselen door de economische terugval. Zo ook in de gezondheidszorg. Echter blijkt uit gegevens van onder andere het CBS dat de hoeveelheid gezochte banen met betrekking tot vacatures zorg erg vooruit lopen dan bij andere sectoren. Wat ook opvalt, is dat de zoektocht naar vacatures in de zorg erg regionaal verschilt. Zo is er momenteel een verschuiving aan het plaatsvinden in de zoekopdracht naar vacatures zorg. Te zien is uit gegevens van onder andere Google Trends dat er in de regio Friesland érg veel gezocht wordt naar vacatures in de gezondheidszorg. Op de tweede plaats komen Overijssel en Drenthe met ruim 35 procent minder zoekopdracht. De mogelijke verklaring voor deze verschuiving is mede te danken aan de opmars van nieuwe verpleeg- en verzorgingstehuizen in de regio Friesland. Procentueel gezien groeit de hoeveelheid van deze instellingen het hardst in Friesland, vandaar de steeds meer groeiende vraag naar meer personeel in de zorg. De verwachting is dat de groeiende vraag naar vacatures in de zorg langzaamaan zal stagneren en op gelijk niveau zal komen met de overige regio’s van Nederland. Dit zal in een tijdsbestek van ongeveer tien tot vijftien jaar zijn.